Obvestila/Novice

okolje.info

10. Höflerjevi dnevi

Spregovorili smo o novem pristopu pri umeščanju daljnovodov v prostor.

 

Tradicionalno 10. mednarodno posvetovanje Höflerjevi dnevi je potekalo ravno v času uveljavljanja novega Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP). Namen predstavljenega prispevka je spodbuditi tvoren dialog med nosilci urejanja prostora, strokovnimi službami državne uprave, lokalnimi skupnostmi in civilnimi iniciativami.


Omenjeni zakon jasno opredeljuje razmerja in okoljske strokovne podlage, ki so prepogosto predstavljanje bolj kot breme namesto koristna podlaga za dialog s strokovnimi kot laičnimi javnostmi. Ker so nosilci javne infrastrukture zavezani javnim financam je pogosto izredno težko utemeljiti dodatne strokovne podlage, ki jih zahteva javnost ali posameznik v postopku priprave prostorske ureditve.

 

Zato je pred uveljavitvijo zakona bilo pogosto treba iskati tolmačenja v različnih domačih in tujih pravnih aktih. Izjemno veliko pozornosti je torej bilo namenjeno preverjanju in utemeljevanju pravnih podlag in razgovorom ter prepričevanjem zakaj so te podlage potrebe, komu koristijo in podobno. Na koncu je bila izdelava teh podlage tako ali tako zahtevana ravno zaradi načel Aarhuške konvencije.

Sam zakon torej jasno opredeljuje potrebe faze, s čimer so določene obveze in potrebni dokumenti v postopkih priprave prostorskih ureditev. S tem lahko nosilci projektov natančneje opredelijo terminske načrte, zato lahko rečemo, da bo zakon celo pohitril postopke priprave prostorskih ureditev. Razvojno študijska skupina Oddelka za okolje je pripravila strokovni prispevek z naslovom: Okoljski vidiki umeščanja elektroenergetskih vodov v prostor.

 

Predstavitev prispevka na konferenci: 

 

Več: http://www.eimv.si/hofler/

 

Hotel Bernardin, Portorož, 11. november 2010