Obvestila/Novice

okolje.info

2. delovno srečanje OECD/NEA

Na NEA pri OECD je potekalo drugo delovno srečanje strokovne skupine.

 

 

Na Agenciji za jedrsko energijo (NEA), ki deluje v sklopu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 1. in 2. marca 2010 poteklo drugo delovno srečanje strokovne skupine, ki se ga je udeležil predstavnik Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA.

 

Kot je bilo dogovorjeno na prvem delovnem srečanju, oktobra 2009, se je razprava osredotočila na pripravo podlag za izdelavo poročila o podnebnih spremembah in prihodnjem razvoju jedrske tehnike. Dogovorjeni sta bili struktura nastajajočega dokumenta in vsebina posameznih poglavij.

 

Razprava je obravnavala pregled trenutnega stanja jedrske tehnike v svetu, vprašanja o dolgoročnih perspektivah jedrske tehnologije, tehnične in ekonomske faktorje, ki lahko vplivajo na razvoj jedrskih zmogljivosti ter okoljskim in socialnim vprašanjem v zvezi z jedrskimi objekti.

 

Issy les Moulineaux, Pariz, Francija, 1. in 2. marec 2010