Stanje kakovosti zraka

Modeli razpršenosti onesnaževal

Modelni izračuni razpršenosti onesnaževal v okolici TE Trbovlje in TE Šoštanj