Obvestila/Novice

okolje.info

Prikazovalnik grafov izmerjenih vrednosti

Izmerjene vrednosti si lahko sedaj ogledate tudi v obliki grafov!


V razdelku Stanje kakovosti zraka najdete podnaslov Grafi. S klikom nanj pridete do nabora objektov za katere izvajamo meritve kakovosti zraka in si ogledate meritve imisijskih vrednosti v obliki grafov. Na volju so tudi vse ARSO postaje.

 

Izgled prikazovalnika grafov:

 

 

Kratek opis prikazovalnika grafov

Na levi strani najdete nabor parametrov, ki jih lahko izbere za prikaz. Graf avtomatsko prikaže sedem dnevno dogajanje, ampak omogoča tudi poljuben prikaz obdobja. To lahko nastavimo s pomočjo koledarja (vpis željenega datuma v okvir) ali gumbov, ki omogočajo pomikanje obdobja s predspotavljenim številom dni naprej ali nazaj.

Nad grafom lahko izberete način prikaza. Navigator pod glavnim grafom pa omogoča orinetacijo znotraj glavnega grafa, če se odločite povečati določen odsek znotraj le-tega.

 

 

Ljubljana, 9. junij 2011