Obvestila/Novice

okolje.info

Konferenca HARMO 14

Namen konference je boljše sodelovanje med različnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z modeliranjem širjenja onesnaženja v zunanjem zraku.

 

 

Veliko poudarka na konferenci je bilo danega na vključevanju različnih virov emisije odpadnih snovi v zrak in oceni skupnega vpliva na onesnaženje zunanjega zraka in na zdravje ljudi. Pomembni viri emisije snovi v zrak so tako kot Sloveniji tudi drugje po svetu dobro spremljani že vrsto let. Emisija iz njih je nadzorovana in kontrolirana. Težje pa je z ocenami emisije iz prometa, individualnih kurišč in ostalih mestnih ter podeželskih virov emisije onesnaženja v zunanji zrak. Na konferenci so bile predstavljene različne tehnike ocenjevanja virov emisij in njihovo vključevanje v modelske izračune. Predstavljenih je bilo več načinov ocenjevanja kvalitete modelskih izračunov in podane so bile smernice za razvoj in izboljšave modelskih orodij.

 

Konference se je udeležil tudi naš sodelavec Matic Ivančič iz Oddelka za okolje na EIMV. V sodelovanju s kolegi iz Fakultete za matematiko in fiziko ter s kolegi iz Agencije Republike Slovenije za okolje je bila pripravljena primerjava med različnimi možnostmi priprave vetrovnega polja nad kompleksnim terenom z modelom CALMET. Ugotovitve analize so zbrane v prispevku z naslovom Influence of three different wind field initializations in CALMET model on dispersion modelling in complex terrain.- Predstavitev posterjev.

Poster je predstavil tudi Matic Ivančič.-


Več o konferenci si lahko preberete na http://www.harmo14.gr/.

 

 

 

Utrinki z grškega otoka Kos:

 


 


 

Ljubljana, 24.oktober 2011