Obvestila/Novice

okolje.info

Izgradnja B7 v TE Tuzla

V Termoelektrarni Tuzla je 21. januarja 2010 potekala revizija idejnega in investicijskega projekta izgradnje bloka 7.

 

Ob prisotnosti federalnega ministra z energijo, rudarstvo in industrijo Vahida Heće, premiera Tuzlanskega kantona Enesa Mujića, načelnika občine Tuzla Jasmina Imamovića, generalnega direktorja JP Elektrogospodarstva BiH Amera Jerlagića in številnih strokovnjakov s področja premogovništva, energetike in okolja je potekala strokovna razprava o ponujenih rešitvah izgradnje novega bloka.

 

Nova enota moči 450 MW, ki bo kot gorivo uporabljala premog iz bližnjih premogovnikov, bo nadomestila nekatere od dotrajanih naprav, s čimer bo povečala obseg proizvodnje električne energije, zagotovila kakovostnejšo in zanesljivejšo oskrbo ter prispevala k zmanjšanju lokalne onesnaženosti okolja.

 

Oddelek za okolje Elektroinštituta Milan Vidmar je sodeloval pri izdelavi poročila o vplivih na okolje. V tem segmentu je obdelal področje emisij snovi v zrak in njihovega vpliva na kakovost zunanjega zraka v mestu Tuzla oziroma v okolici elektrarne.

 

TE Tuzla, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 21. januar 2010