Obvestila/Novice

okolje.info

Obisk kosovske nevladne organizacije

Pod okriljem USAID smo kosovski nevladni okoljski organiziaciji predstavili sodelovanje z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije

 

Zveza ekoloških gibanj Slovenije nas je prosila, da nevladni okoljski organizaciji s Kosova skupaj predstavimo način vzpostavitve dialoga med strokovnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami ter vsebino sodelovanja.  

 

Delo okoljsko ozaveščenih posameznikov in nevladnih organizacij s področja varstva okolja nam predstavlja spodbudo pri razvoju okoljskih ved. Kot strokovna organizacija, ki že vrsto let deluje na področju varstva okolja, spremljamo in cenimo njihov trud pri ozaveščanju laičnih, strokovnih in institucionalnih javnosti.

 

V današnji Evropi so nevladne okoljske organizacije na podlagi aarhuške konvencije vključene v oblikovanje okoljske politike in postopke odločanja v vseh večjih posegih v okolje. 

 

Na podlagi zglednega medsebojnega odnosa smo z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije kolegom s Kosova, v okviru njihovega štiri dnevnega strokovno - delovnega obiska v Sloveniji, predstavili naše sodelovanje pri ozaveščanju različnih javnosti pri nas. Delovni obisk je bil del izvajanja programa FORECAST, ki poteka pod okriljem USAID Kosovo. 

 

 United States Agency for International Development (USAID)

Agencija Združenih držav za mednarodni razvoj
(United States Agency for International Development - USAID).

 

 

Ljubljana, 28. marec 2011