Obvestila/Novice

okolje.info

10. okoljsko srečanje

Projekt e-mobilnost lahko pripomore k trajnostnemu razvoju mobilnosti pri nas.

 

Promet kot onesnaževalec okolja in poslovni izziv za alternativne rešitve vnaša nov pogled na vprašanje trajnostnega razvoja mobilnosti.

 

Prepogosto izpostavljanje problemov nas ponavadi odvrne od rešitev in priložnosti, ki so pred nami. V prihodnje bo namreč vedno več pozornosti namenjene trajnostnim prometnim rešitvam. Zato je v času iskanja novih poslovnih izzivov vedno bolj v ospredju električne mobilnost, kar potrjujejo tudi izkušnje iz tujine.

 

Vpeljava osebne e-mobilnosti v naš vsakdan lahko v prihodnosti nedvomno pozitivno vpliva na izkoriščenost energije iz obnovljivih virov in zmanjševanje vplivov na okolje. Namen prispevka je predstaviti poslovne priložnosti in pozitivne učinke smotrno upravljanega modela e-mobilnosti.

 

Predstavitev prispevka na konferenci:

 

 

 

Hotel Mons, Ljubljana, 25. november 2010