Obvestila/Novice

okolje.info

Hidrološko stanje reke Pake in Save

Na portalu si lahko ogledate stanje reke Pake in Save.

 

Za nazornejši prikaz stanja reke Pake pri izstopu vode iz Termoelektrarne Šoštanj, si lahko ogledate urne podatke o stanju reke Pake (ime postaje: AHP Šoštanj). Podatki so dostopni v grafični in numerični obliki.

 

 

Podobni podatki so vidni tudi pri izstopu vode v reko Savo pri Termoelektrarni Trbovlje (ime postaje: AHP Trbovlje).

 

 

 

Ljubljana, 24. maj 2011