Obvestila/Novice

okolje.info

Predstavitev portala

Predstavitev portala okolje.info dijakom gimnazije Postojna.

 

V okviru Tedna vseživljenskega učenja (TVU), je sodelavka Urška Kugonič v sredo 18. maja 2011, v sodelovanju z Uradom za delo Postojna (Zavod RS za zaposlovanje), predstavila delo oddelka za okolje Elektorinštituta Milan Vidmar in portal okolje.info dijakom 3. letnika gimnazije Postojna.

 

V okviru predstavitve portala, se je dogovorila za sodelovanje oddelka za okolje pri izvajanju vsebin v okviru učnega programa pri predmetu Okolje, ki ga imajo na izbiro dijaki 2. in 3. letnika gimnazijskega programa Šolskega centra Postojna.  S sodelovanjem bomo pričeli v šolskem letu 2011/12.

 

 

 

Postojna, 19. maj 2011