Obvestila/Novice

okolje.info

Konferenca HARMO13

Aktivno sodelovali na mednarodni konferenci o harmonizaciji atmosferskih disperzijskih modelov za zakonodajne namene.


Mednarodne konference o harmonizaciji atmosferskih disperzijskih modelov za zakonodajne namene, ki je potekala med 1. in 4. junijem 2010 v Parizu, sta se udeležila predstavnika Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA in Matic IVANČIČ.

 

Na konferenci je bil objavljen članek Comparison of different dispersion modelling approaches in complex terrain,

K izdelavi članka so kolegi s Fakultete za matematiko in fiziko: dr. Rahela ŽABKAR, dr. Jože RAKOVEC in Marko RUS, povabili našega sodelavca Matica IVANČIČA.

 

Modeliranje disperzije onesnaževal v zraku predstavlja sodoben pristop pri ocenjevanju vpliva človekovih dejavnosti na kakovost zraka. Z njihovo pomočjo je mogoče z visoko prostorsko in časovno ločljivostjo opisati porazdelitev in gibanje onesnaževal v zraku. Predstavljen članek opisuje primerjavo med različnimi Lagrange-jevimi disperzijskimi modeli.

 

 

 

 

 

 

HARMO13, Pariz, Francija, 1. do 4. junij 2010