Obvestila/Novice

okolje.info

Evropski teden mobilnosti 2011

Pri Drami v Ljubljani smo z mobilno postajo »Dihajmo boljši zrak!« pričeli spremljati kakovost zraka.

 

Eden od razlogov za postavitev mobilne postaje pri Drami je zapora dela Slovenske ceste v času evropskega tedna mobilnosti, ki se bo v letošnjem letu odvijal med 16. in 22. septembrom.

 

Na mobilni postaji potekajo urne meritve onesnaževal žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), prašnih delcev (PM10) in BTX (benzena, toluena in m-ksilena ), ki jih lahko spremljate na portalu okolje.info.

 

 

 

- Mobilna postaja pri Drami. -

 

Poleg zapore Slovenske ceste se bodo v času evropskega tedna mobilnosti 2011 v Mestni občini Ljubljana odvijale številne aktivnosti, ki je letošnji teden mobilnosti pospremila s sloganom »Spremenimo navade, potujmo drugače!«. Slogan želi spodbuditi razmišljanje o alternativni mobilnosti, ki posledično prispeva k zmanjšanju izpustov CO2 ter nižji in učinkovitejši porabi energije.

 

Namen tedenske zapore dela Slovenske ceste je želja Mestne občine Ljubljane:  » Dolgoročno cesto nameniti izključno pešcem, kolesarjem ter javnemu prometu. « (vir: www.eljubljana.si)

 

 

Ljubljana, 14. september 2011