Varstvo okolja

Pod Sovičem - Jamska cesta

V tabeli so zapisane vrednosti, ki so bile izmerjene v času postavitve difuzivnih vzorčevalnikov:

LETNI ČAS OBDOBJE
REZULTATI MERITEV

    DUŠIKOV OKSID
(NOx)
[ug/m3]
DUŠIKOV MONOKSID
(NO)
[ug/m3]
DUŠIKOV DIOKSID
(NO2)
[ug/m3]
OZON (O3)
[ug/m3]
ZIMA 6.- 27. mar 2012 127,48 78,54 46,25 59,59
POMLAD 17. apr - 22. maj 2012 79,13 64,93 14,20 108,46
POLETJE    12. jun - 3. jul 2012  *  *  *  29,10
POLETJE 31. jul - 3. sep 2012 20,83 / 16,12 /
JESEN  2. okt - 13. nov 2012  23,15 10,43 15,39 51,06
* - zaradi napake proizvajalca difuzivnih vzorčevalnikov smo meritve dušikovih oksidov
ponovno izvedli v avgustu

(povezava do prikaza lokacij meritev na zemljevidu)

Slike mesta za vzorčevanje, ki se nahaja pod Sovičem ob Jamski cesti.

imageimageimage