Varstvo okolja

Bolnica za živali

V tabeli so zapisane vrednosti, ki so bile izmerjene v času postavitve difuzivnih vzorčevalnikov:

LETNI ČAS OBDOBJE
REZULTATI MERITEV


    DUŠIKOV OKSID
(NOx)
[ug/m3]
DUŠIKOV MONOKSID
(NO)
[ug/m3]
DUŠIKOV DIOKSID
(NO2)
[ug/m3]
OZON (O3)
[ug/m3]
ZIMA 6.- 27. marec 2012 156,69 121,70 32,30 54,87
POMLAD 17. apr - 22. maj 2012 9,37 2,94 6,42 85,03
POLETJE  12. jun - 3. jul 2012  * *  *  162,54
POLETJE  31. jul - 3. sep 2012  31,09 /  20,94  /
JESEN 2. okt - 13. nov 2012 37,46 14,09 26,05 43,60
* - zaradi napake proizvajalca difuzivnih vzorčevalnikov smo meritve dušikovih oksidov
ponovno izvedli v avgustu

(povezava do prikaza lokacij meritev na zemljevidu)

Slike mesta za vzorčevanje, ki se nahaja pri Bolnici za živali.

imageimageimageimage