Varstvo okolja

Vzorčevalnik padavin

KAJ NAM POVE SESTAVA PADAVIN?

Kemijska sestava padavin je merilo za onesnaženost zraka. Glavne sestavine padavin so produkti oksidacije najpogostejših onesnaževal v zraku (SO2, NOx, CO, ogljikovodiki). Le-ti so v obliki disociiranih kislin (SO42-, NO3-, CO32-, Cl-) povzročitelji kislosti padavin.
H kislosti padavin prispevajo deloma tudi specifična onesnaževala (fluoridi, fosfati, organske kisline) vendar v manjši meri, ker se pojavljajo v manjšem obsegu v onesnaženem zraku v primerjavi z žveplovimi in dušikovimi spojinami. Kationi (Na+, K+, Mg2+, Ca2+), ki so prisotni v delcih naravnega prahu, ter amonijev ion (NH4+) padavine nevtralizirajo ali jim celo zvišajo pH. Čiste padavine imajo pri temperaturi 20°C pH 5,6, kot destilirana voda. Po mednarodnem dogovoru so kisle padavine tiste, katerih pH je manjši od te vrednosti.

V tabeli so zapisane vrednosti padavin zajetih v vzorčevalniku padavin:

FIZIKALNE LASTNOSTI

MESEC


MERJENI PARAMETRI

  pH električna
prevodnost
[us/cm]
volumen
[mL]
ostanek
po sušenju

[mg]
ostanek
po žarenju

[mg]
MAREC 2012 6,91 37,9 3010 25,5 21,65
MAJ 2012 6,89 55,2 9470 91,3 32,01
JUNIJ 2012 6,98 36,5 2430 44,3 35,0
JULIJ 2012 7,27 74,7 1050 64,2 41,01
AVG 2012 6,48 24,4 3640 58,5 29,22
SEP 2012 6,23 9,5 9290 32,7 26,52
OKT 2012 6,8 24,3 9240 / /
NOV 2012 6,76 28,8 5660 16,2 9,77
DEC 2012 6 84,3 6740 14,5 11,72

KEMIJSKE LASTNOSTI

MESEC


MERJENI PARAMETRI

  NH4+
[mg/L]
NO3-
[mg/L]
Cl-
[mg/L]
SO42-
[mg/L]
alkalnost
[ml HCl]
skupna
 trdota

[°N]
Ca
trdota

[°N]
Mg
trdota

[°N]
Na+
[mg/L]
K+
[mg/L]
MAREC 2012 1 2,92 2,59 5 0,1 0,26 0,19 0,07 2,14 0,26
MAJ 2012 1,32 1,40 1,00 2,35 0,12 0,07 0,05 0,02 0,46 0,14
JUNIJ 2012 0,232 2,28 1,68 4,28 0,21 0,11 0,06 0,05 0,94 1,14
JULIJ 2012 1,14 5,77 3,43 3,76 0,2 0,21 0,12 0,09 1,34 5,01
AVG 2012 0,84 1,48 1,23 1,81 0,16 0,07 0,05 0,02 0,35 0,54
SEP 2012 0,38 < 1,0 < 0,05 1,81 0,07 0,06 0,03 0,03 0,17 0,12
OKT 2012 * * * * * * * * * *
NOV 2012  0,037 < 1,0 4,94  0,95  0,08 0,07 0,04 0,03 4,01 0,6
DEC 2012 0,042 < 1,0 13,64 2,85 0,06 0,07 0,03 0,04 14,01 0,24
* - padavine so bile prepozno pobrane, zato so bile delno opravljene analize fizikalnih lastnosti padavin

(povezava do prikaza lokacij vzorčevalnika za padavine)

Slike vzorčevalnika padavin, ki se nahaja ob avtocesti, v neposredni bližini Bolnice za živali.
imageimage