Varstvo okolja

Reka Pivka

V tabeli so zapisane vrednosti, ki so bile izmerjene v času postavitve difuzivnih vzorčevalnikov:

LETNI ČAS OBDOBJE
REZULTATI MERITEV


    DUŠIKOV OKSID
(NOx)
[ug/m3]
DUŠIKOV MONOKSID
(NO)
[ug/m3]
DUŠIKOV DIOKSID
(NO2)
[ug/m3]
OZON (O3)
[ug/m3]
ZIMA 6.- 27. mar 2012 83,12 69,68 10,75 59,68
POMLAD 17. apr - 22. maj 2012 70,31 41,20 29,10 99,50
POLETJE  12. jun - 3. jul 2012  *   *   *  56,99
POLETJE 31. jul - 3. sep 2012 14,71 / 5,18 /
JESEN  2. okt - 13. nov 2012  13,13 6,09 9,83 45,32
* - zaradi napake proizvajalca difuzivnih vzorčevalnikov smo meritve dušikovih oksidov
ponovno izvedli v avgustu

(povezava do prikaza lokacij meritev na zemljevidu)

Slike mesta za vzorčevanje, ki se nahaja ob Reki Pivki blizu Postojnske jame.

imageimageimage