Prijava uporabnika

Prijava
O nas

Oddelek za okolje

Dejavnosti pod okriljem varovanja okolja se delijo v različna strokovna področja. Razviti analitični modeli, podprti z dolgoletnim nizom meritev, so med drugim namenjeni napovedovanju onesnaženosti zraka. Aplikativne dejavnosti, ki jih opravljamo so podprte z lastnimi razvitimi metodami in akreditiranimi standardnimi postopki.

 


Naše strokovno in raziskovalno delo se osredotočata na utemeljevanje najboljših razpoložljivih tehnologij, okoljske študije izvedljivosti, presoje vplivov na okolje, tehnično svetovanje, nadzor graditve in obratovanja naprav ter razvoj bodočih tehnologij s področja varovanja okolja in optimalne rabe prostora.

 


Pretekle izkušnje kažejo, da večina podjetij, ki delujejo v energetiki, industrijsko intenzivnih panogah in prometu potrebuje strokovno pomoč pri reševanju vedno bolj občutljivih okoljskih in prostorskih vprašanj. Posebej je izraženo tudi delo na področju okoljskih vprašanj povezanih z lokalnimi skupnostmi in raznimi civilnimi združenji.

 


Imamo dobro utečeno sodelovanje s termoenergetskimi proizvodnimi objekti in Holdingom slovenske elektrarne, vzpostavljeno je tudi tesnejše sodelovanje s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, podjetij za distribucijo električne energije in Dravskimi elektrarnami Maribor. Za Mestno občino Ljubljana, ki je izjemno dejavna na področju vpeljave ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka in Mestno občino Celje, upravljamo okoljska merilna sistema kakovosti zunanjega zraka.

 


Kot člani mednarodnih delovnih teles in raznih strokovnih združenj (CIGRE, CIRED, HARMO, IMEKO, NEA/OECD, VGB) se trudimo razvijati okoljsko stroko, ki jo na podlagi dobrih domačih in mednarodnih povezav (Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo in Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, TU Graz, K&EF, GRNSPG) poskušamo prenesti v slovenski prostor.