Varstvo okolja

Križišče - Reška cesta

V tabeli so zapisane vrednosti, ki so bile izmerjene v času postavitve difuzivnih vzorčevalnikov:

LETNI ČAS OBDOBJE
REZULTATI MERITEV

    DUŠIKOV OKSID
(NOx)
[ug/m3]
DUŠIKOV MONOKSID
(NO)
[ug/m3]
DUŠIKOV DIOKSID
(NO2)
[ug/m3]
OZON (O3)
[ug/m3]
ZIMA 6.- 27. mar 2012 109,20 83,13 23,38 79,01
POMLAD 17. apr - 22. maj 2012 42,48 21,71 20,71 110,67
POLETJE  12. jun - 3. jul 2012  * * *  104,59
POLETJE 31. jul - 3. sep 2012 7,34 / LOD /
JESEN  2. okt - 13. nov 2012  12,00 LOD  22,54  42,45
* - zaradi napake proizvajalca difuzivnih vzorčevalnikov smo meritve dušikovih oksidov
ponovno izvedli v avgustu
LOD - pod mejo določljivosti

(povezava do prikaza lokacij meritev na zemljevidu)

Slike mesta za vzorčevanje, ki se nahaja na križišču v bližini trgovine Lidl na Reški cesti.

imageimageimage