Varstvo okolja

Prispevki ekologiji

PRISPEVKI EKOLOGIJI I

 1. POSKUSI ODŽVEPLOVANJA DIMNIH PLINOV Z ADITIVNO METODO V SLOVENSKIH TERMOELEKTRARNAH (mag. Zalika Rajh-Alatič)
 2. ELEKTROFILTRI SLOVENSKIH TERMOELEKTRAREN (Andrej Šušteršič)
 3. EKOLOŠKI INFORMACIJSKI SISTEM TERMOELEKTRAREN SR SLOVENIJE (Igor Čuhalev)
 4. POMEN DALJINSKEGA OGREVANJA IZ VELIKIH ENERGETSKIH VIROV ZA LOKALNO IN GLOBALNO ONESNAŽENOST ZRAKA (Bojan Paradiž)

 

 

PRISPEVKI EKOLOGIJI II

 1. SLOVENSKE TERMOELEKTRARNE-TOPLARNE ZA ČISTEJŠI ZRAK (mag. Zalika Rajh-Alatič)
 2. AKCIJSKI PROGRAM – ČIŠČENJE DIMNIH PLINOV V TERMOELEKTRARNAH SR SLOVENIJE (Pavel Kunc)
 3. EKOLOŠKI SANACIJSKI PROGRAM TE ŠOŠTANJ (Jaro Vrtačnik)
 4. EKOLOŠKI SANACIJSKI PROGRAM TE TRBOVLJE (Miloš Vengust)
 5. TEHNOLOŠKI IN EKOLOŠKI SANACIJSKI PROGRAM TE-TO LJUBLJANA (Franc Branko Stropnik)
 6. PROIZVODNJA ENERGIJE IN VARSTVO OKOLJA (Bojan Paradiž)

 

PRISPEVKI EKOLOGIJI III

 1. ENERGIJA I ZAŠTITA ČOVEKOVE OKOLINE U SLOVENIJI (Peter Novak)

 

PRISPEVKI EKOLOGIJI IV

 1. OB 15. OBLETNICI DSVZE (Ivan Sevšek)
 2. IMISIJSKI OBRATOVALNI MONITORING IN EKOLOŠKI INFORMACIJSKI SISTEMI (dr. Igor Čuhalev)
 3. MEDNARODNE OBVEZNOSTI ZMANJŠEVANJA EMISIJ IZ TERMOELEKTRARN (Dušan Hrček)
 4. TERMOELEKTRARNA BRESTANICA - PRETEKLOST, SEDANJOST IN PRIHODNOST (Edi Zidarič)
 5. NADZOR NAD EMISIJO SNOVI V ZRAK IZ STACIONARNIH VIROV ONESNAŽEVANJA (Tone Zupančič)
 6. Beležka 50. seje DSZVE
 7. Seznam vseh članov DSVZE