Varstvo okolja

Kakovost zraka v Postojni skozi letne čase

V sodelovanju z gimnazijo Postojna smo v okviru predmeta Okolje in trajnostni razvoj (OTR) v marcu 2012 pričeli s projektom Kakovost zraka v Postojni skozi letne čase.

Na začetni predstavitvi v februarju 2012 smo dijakom na kratko predstavili glavna onesnaževala v ozračju in način merjenja z difuzivnimi vzorčevalniki. Klik do predstavitve

V marcu 2012 se ja začelo ZARES :)
image
-Dijaki na terenu-

6. marca smo na štirih lokacijah v Postojni postavili difuzivne vzorčevalnike za merjenje dušikovih oksidov in ozona. Bistvo je, da dijaki prepoznajo morebitne vire omenjenih onesnaževal, ki se lahko skozi letne čase spreminjajo. Vsa opažanja si zabeležijo v preglednico, ki predstavlja dokument stanja v okolju v času postavljanja in pobiranja difuzivnih vzorčevalnikov.
Klik do preglednice

Dobljene koncentracije izmerjene na različnih lokacijah bodo za vsak letni čas posebej prikazane poleg lokacij meritev. Dobili bodo vpogled v dogajanje v ozračju skozi letne čase in tako lažje določili vire onesnaženja, ki vplivajo na nižje ali višje vsebnosti onesnaževal skozi leto.
(povezava do prikaza lokacij meritev na zemljevidu)