Varstvo okolja

Imisijski monitoring

SPREMLJANJE IMISIJSKIH VREDNOSTI V ČASU GRADNJE BLOKA 6 TE ŠOŠTANJ


Nadzor nad imisijskimi vrednostmi se za potrebe okoljskega monitronga gradnje bloka 6 spremlja na AMP Šoštanj in AMP Mobilna.

Tukaj si lahko ogledate urna in dnevna povprečja izmerjenih vrednosti na AMP Šoštanj in AMP Mobilna, ki so podana v tabelah ali v obliki grafov.