Kakovost zraka

Dušikov dioksid (NO2)

VIRI DUŠIKOVIH OKSIDOV

 

V urbanih predelih je koncentracija dušikovega dioksida (NO2) odvisna predvsem od vremenskih razmer, prisotnosti ozona ter od količine prometa v mestu. Ker je glavni vir dušikovih oksidov promet, je onesnaženost vezana na območje cest in na gosto poseljena območja. Posebej visoke koncentracije lahko pričakujemo v hladnih zimskih dneh z malo vetra.

Vir emisije so tudi objekti, ki uporabljajo za gorivo premog, vendar v okolici obeh termoelektrarn v zadnjih letih ni bilo izmerjenih povišanih koncentracij.

Urna mejna koncentracija za varovanje zdrava ljudi je 200 µg/m3.

 

UČINKI NA ZDRAVJE

 

Pri višjih koncentracijah dušikovega dioksida, ki je najstrupenejši dušikov oksid, so na udaru predvsem kronični bronhitiki in asmatiki. V ranljivih skupinah pride pri vdihovanju dušikovega dioksida do pojava kašlja, bronhitisa, oslabitve imunskega sistema (večja verjetnost okužb), povečanja alergijskih reakcij ter do večje stopnje obolevnosti. Asmatiki lahko z okvaro pljuč reagirajo že po kratkotrajni izpostavljenosti.

 

Zdravi ljudje lahko prenašajo relativno visoke koncentracije NO2 onesnaževanja brez morebitnih negativnih učinkov na zdravje.