Kakovost zraka

Ogljikov monoksid (CO)

Ogljikov monoksid (CO) je strupen plin brez vonja, ki ga oddajajo avtomobili v izpuhih in drugi izvori ob izgorevanju. Nastaja pri nepopolnem izgorevanju lesa in fosilnih goriv (bencin, premog,..). Ljudje so navadno izpostavljeni največjim količinam v mestih z gostim prometom. Velike količine CO so v zraku prisotne zlasti v času, ko ljudje odhajajo iz dela in posledično nastanejo gosti prometni zastoji. Najvišje koncentracije so izmerjene v mestih, kjer so merilne postaje blizu prometnih cest in parkirišč. V mestih je izrazit letni hod z maksimumom pozimi in minimumom poleti. To je posledica slabšega kroženja zraka v zimskem času, ko zaradi temperaturnih inverzij onesnažen zrak ostane na ozkem območju prometnih poti.

Od leta 1997 se v Sloveniji delež emisije CO iz prometa zmanjšuje, delež individualnih kurišč pa ostaja na enaki ravni tako, da oba vira prispevata v ozračje približno enak delež ogljikovega monoksida. Izpusti iz individualnih kurišč za CO niso problematični, ker so razpršeni po večjih površinah medtem, ko so emisije iz prometa omejena na obcestna območja.

CO ni obstojen plin in v zraku oksidira v CO2.

Urna mejna koncentracija za varovanje zdrava ljudi je 10 mg/m3.

 

UČINKI NA ZDRAVJE

Plin se absorbira v kri in prepričuje transport kisika do tkiv. Najhuje so izpostavljeni možgani, srce in razvijajoči se plod pri nosečnicah. Najbolj ranljiva skupina so ljudje s slabšim delovanjem srca in pljuč, starejši ljudje z boleznijo zoženih arterij, ljudje s kroničnim bronhitisom, ki težko nadomestijo zmanjšano koncentracijo kisika v krvi z globljim in pospešenim dihanjem in slabokrvni ljudje. Simptomi zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO), ki jih lahko pričakujejo vozniki avtomobilov ob prometnih zastojih so glavobol, vrtoglavica, zaspanost.