Kakovost zraka

Benzen

Glavni vir benzena so emisije iz prometa posebno odkar je zamenjal svinec v bencinu. Benzen je hlapna organska spojina, ki se nahaja v naftnih derivatih. Vrednost benzena v naftnih derivatih je višja od vsebnosti v surovi nafti. Poleg prometa prispevajo k onesnaženosti zraka z benzenom tudi petrokemična industrija in različni procesi izgorevanja. Letna povprečna koncentracija benzena je na podeželju nižja kot v mestih z večjo gostoto ljudi in prometa. Meritve benzena se izvajajo šele v zadnjih letih.

Letna mejna koncentracija za varovanje zdrava ljudi je 5 µg/m3.

 

UČINKI NA ZDRAVJE

Benzen je rakotvorna snov in sodi v prvo skupino rakotvornih snovi po klasifikaciji Mednarodne Agencije za Raziskavo Rakotvornih Snovi. Za te snovi obstaja dovolj dokazov o rakotvornem delovanju za ljudi.