O nas

Organiziranost

a) Laboratorij za analizo okoljskih meritev


Opravlja naloge vzorčenja padavin na terenu in analiz teh vzorcev, obdelave emisijskih vzorcev in tehtanje filtrov merilnih sistemov za merjenje lebdečih trdnih delcev. Pomemben del laboratorijskih zmogljivosti poteka po akreditiranih postopkih

 


b) Skupina za obravnavo emisij snovi v zrak


Opravlja vse storitve, ki so povezane z meritvami emisij snovi v zrak termoenergetskih objektov in velikih industrijskih obratov. Skupina upravlja z avtomatskimi merilnimi sistemi za nadzor emisij snovi v zrak. Upravljanje s temi sistemi v grobem pomeni nadzor skladnosti njihovega delovanja, redne kalibracije, ocenjevanje merilne negotovosti ter analizo okvar.

 

 

c) Skupina za obravnavo kakovosti zunanjega zraka

 

Opravlja vse storitve, ki so povezane z obravnavo kakovosti zunanjega zraka. Skupina upravlja z avtomatskimi merilnimi postajami kakovosti zunanjega zraka. Upravljanje postaj pomeni nadzor skladnosti njihovega delovanja, redne kalibracije, ocenjevanje merilne negotovosti ter analizo okvar.

 

Analiza stanja zraka in trendov onesnaženja je dejavnost, ki je se od leta 2008 obvezno opravlja pri vseh zavezancih za trajne meritve emisij snovi v zrak in s tem posledično pri zavezancih za zagotovitev meritev kakovosti zunanjega zraka. Analize so sestavni del okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje.

 

 

d) Skupina za raziskave in razvoj okoljskih rešitev

 

Se osredotoča na utemeljevanje najboljših razpoložljivih tehnologij, okoljske študije izvedljivosti, presoje vplivov na okolje, tehnično svetovanje, nadzor graditve naprav in razvoj bodočih tehnologij s področja varovanja okolja. Poleg tega se osebje te delovne skupine vključuje v razvojno in aplikativno delo ostalih strokovnih skupin.

 

e) Skupina za okoljske informacijske tehnologije

 

Zagotavlja in nadzoruje ustreznost trajnih meritev z določili okoljskih predpisov. Razviti programski moduli, podprti z dolgoletnim nizom meritev, so namenjeni sprotni validaciji izmerjenih vrednosti onesnaževal z avtomatskimi merilnimi postajami in avtomatskimi merilnimi sistemi naročnikov storitev.