O nas

O portalu

Začetki našega strokovnega dela segajo v zgodnja osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Naši strokovnjaki ves ta čas aktivno sodelujejo pri okoljskih sanacijskih programih in okoljevarstvenih projektih. Oddelek za okolje že skoraj 20 let vodi in koordinira delovno skupino za varstvo okolja pri velikih energetskih objektih, ki je pripomogla k opaznemu izboljšanju stanja okolja v Sloveniji.

Delo oddelka je organizirano v strokovna področja, ki zagotavljajo celovito podporo energetskemu sektorju in državi pri reševanju okoljskih vprašanj. Specializirani skupini opravljata obratovalni monitoring emisij snovi v zrak in monitoring kakovosti zunanjega zraka. Za to imata razvite skladno s predpisi akreditirane postopke. Postopki zagotavljanja in nadzora kakovosti ter storitve informacijskega centra jamčijo ustreznost kontinuirnih meritev z določili okoljskih predpisov. Razviti analitični modeli, podprti z dolgoletnim nizom meritev, pa so namenjeni napovedovanju onesnaženosti zraka. Študijsko razvojna skupina se osredotoča na utemeljevanje najboljših razpoložljivih tehnologij, okoljske študije izvedljivosti, presoje vplivov na okolje, tehnično svetovanje, nadzor graditve naprav in razvoj bodočih tehnologij s področja varovanja okolja.

Sistem celovitega preprečevanje in nadzora onesnaževanja vzpodbuja nekdaj velike onesnaževalce v nadaljnje procese zmanjševanja negativnih vplivov na okolje. S tem postaja strokovno delo Oddelka za okolje še bolj zahtevno in odgovorno.