Stanje kakovosti zraka

Napoved onesnaženjaPojasnilo:

 

Modeliranje razširjanja onesnaževal v zunanjem zraku poteka s pomočjo numeričnih fizikalnih modelov. Z modelskimi rezultati je možno pripraviti prostorsko sliko poteka onesnaženja, hkrati pa modelni izračuni služijo pripravi ocene dodatne obremenitve zunanjega zraka.

 

Pri napovedovanju širjenja onesnaženja sta potrebna dva sklopa vhodnih podatkov, zato je potrebno v napoved onesnaženja integrirati meteorološko napoved in napoved emisije odpadnih snovi v zrak, ki je povezana z napovedjo obratovanja določene naprave.

 

Meteorološke napovedi so vezane na rezultate prognostičnih meteoroloških modelov. Meteorologija je ena redkih znanosti, ki zna dobro napovedati prihodnost, saj je napoved vremena podrejena naravnim fizikalnim zakonom in ne človeškim dejavnikom.

Napoved obratovanja določene naprave je težje pripraviti, ker je odvisna predvsem od človeških dejavnikov, ki so lahko nepredvidljivi.