Stanje kakovosti zraka

Grafi

Prikazovalnik grafov vam omogoča ogled nabora meritev, ki jih izvajamo na merilnih mestih širom Slovenije. Poleg izmerjenih vrednosti merilnih postaj namenjenih nadzoru kakovosti zraka, ki jih upravlja Oddelek za okolje, Elektroinštituta Milan Vidmar, lahko dostopate tudi do podatkov postaj državne merilne mreže za nadzor kakovosti zunanjega zraka Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

 

TERMOELEKTRARNE  

TE

Brestanica

  Energetika Ljubljana   TE Trbovlje  

TE

Šoštanj

 

TE

Plomin

 
INDUSTRIJA  
Lafarge   Talum  
OBČINE
Mestna občina Ljubljana

 

 

ARSO  

AMP

Celje

  AMP Hrastnik  

AMP

Koper

  AMP Krvavec   AMP Iskrba  

AMP LJ Bežigrad

 

AMP MS  Rakičan

  AMP Maribor  

AMP

N. Gorica

 

AMP

Otlica

  AMP Trbovlje   AMP Zagorje  

 


Navodila za uporabo prikazovalnika grafov

Na levi strani najdete nabor parametrov, ki jih lahko izberete za prikaz na grafu.

 

Graf avtomatsko prikaže preteklo sedem dnevno dogajanje, ampak omogoča tudi poljuben prikaz obdobja za nazaj. To lahko nastavite s pomočjo koledarja (vpis željenega datuma v okvir) ali gumbov, ki omogočajo pomikanje obdobja s predspotavljenim številom dni naprej ali nazaj.

 

Nad grafom lahko izberete način prikaza (,, ) ali sklad in šrafiranje, ki omogoča lažje razločevanje med parametri, če se odločite primerjati podatke.

 

Legendo lahko po potrebi tudi izklopite.

 

Navigator pod glavnim grafom vam omogoča orinetacijo znotraj glavnega grafa, če se odločite povečati določen odsek znotraj le-tega.