Obvestila/Novice

okolje.info

1. mednarodno srečanje regij z vpeljanim projektom e-mobilnosti.

Avstrijska vladna organizacija za energijo in klimatske spremembe je 14.12.2009 v Bregenzu organizirala 1. mednarodno srečanje regij, ki so vpeljale e-mobilnost. V Evropi je trenutno veliko regij e-mobilnosti z različnimi cilji.

 

Njihov ključni cilj je vpeljava električnih vozil v promet. Srečanja se je udeležilo 50 povabljenih strokovnjakov z namenom, da si izmenjajo pridobljene izkušnje. Predstavnik Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA se je srečanja udeležil na podlagi povabila avstrijske vladne organizacije za energijo in klimatske spremembe.


Zvezna dežela Vorarlberg predstavlja prvo modelno regijo za vpeljavo e-mobilnosti v Avstriji. Ta dežela obsega 80.000 prebivalcev, povprečna pot ki jo prebivalci prevozijo dnevno pa je okrog 50 km. V prometu je trenutno 75 električnih osebnih avtomobilov, ki so v enem letu skupaj prevozili 150.000 km. Delež vozil znaša 40% javne službe, 40% gospodarske družbe in 20% posamezniki. Energijska učinkovitost električnih avtomobilov je razmeroma dobra, saj znaša poraba električne energije prikazanega avtomobila 18 kWh/100 km.Ker je za uspeh potrebno okrepiti mednarodno sodelovanje na tem področju, so se udeleženci dogovorili, da se podobna srečanja v bodoče organizirajo vsaj enkrat letno.

Bregenz, Avstrija, 14. december 2009