Stanje kakovosti zraka

Mesečne ocene onesnaženja za TE Šoštanj

<nazaj

SO2:

jan 2010
SO2_povpr_apr10

feb 2010
SO2_povpr_apr10

mar 2010
SO2_povpr_apr10
apr 2010
SO2_povpr_apr10
maj 2010
SO2_povpr_maj10
jun 2010
SO2_povpr_jun10
jul 2010
SO2_povpr_jun10

avg 2010
SO2_povpr_avg10

sep 2010
SO2_povpr_set10

okt 2010
SO2_povpr_okt10

nov 2010
SO2_povpr_nov10

dec 2010
SO2_povpr_dect10

NO2:

jan 2010
NO2_povpr_apr10

feb 2010
NO2_povpr_apr10

mar 2010
NO2_povpr_apr10
apr 2010
NO2_povpr_apr10
maj 2010
NO2_povpr_apr10
jun 2010
NO2_povpr_jun10
jul 2010
NO2_povpr_jun10
avg 2010
NO2_povpr_avg10
sep 2010
NO2_povpr_sep10
okt 2010
NO2_povpr_okt10
nov 2010
NO2_povpr_nov10
dec 2010
NO2_povpr_dec10

PM10:

jan 2010
PM10_povpr_apr10

feb 2010
PM10_povpr_apr10

mar 2010
PM10_povpr_apr10
apr 2010
PM10_povpr_apr10
maj 2010
PM10_povpr_apr10
jun 2010
PM10_povpr_jun10
jul 2010
PM10_povpr_jun10
avg 2010
PM10_povpr_avg10
sep 2010
PM10_povpr_sep10
okt 2010
PM10_povpr_okt10
nov 2010
PM10_povpr_nov10
dec 2010
PM10_povpr_dec10