Projekti

Javne razgrnitve

AKTUALNE JAVNE RAZGRNITVE IN SEZNANITVE

 

Spremembe državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 400 kV Cirkovce-Pince na podlagi stališč do pripomb (od 03.06.2011 do 17.06.2011)